POZOR! 5% sleva na veškeré zakoupené zboží po registraci na našem e-shopu!!                 rychlý kontakt:  602 30 70 70moto@daemons.cz, otevřeno Po - Pá 8:30 - 17:00 hod. na adrese Dukelská třída 50, Brno

Uplatnění reklamace

 

Formulář pro uplatnění reklamace

(tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:                  www.daemons.cz

Společnost:                                 WMB, s.r.o.

Se sídlem:                                    Slaměníkova 302/23, 61400 Brno

IČ/DIČ:                                          073 53 090 / CZ07353090

E-mailová adresa:                      moto@daemons.cz

Telefonní číslo:                           603 872 470

 

Spotřebitel (kupující):

Jméno a příjmení:                    

Adresa:                                        

Telefon a e-mail:

                                                        

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den, ve Vašem obchodě www.daemons.cz jsem vytvořil tuto objednávku:

1. Datum objednání ………………………………… /datum obdržení …………………………………

2. Číslo objednávky:

3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Jméno a příjmení spotřebitele:

5. Adresa spotřebitele:

6. E-mail:

7. Telefon:

 

Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:

(* zde je třeba vadu podrobně popsat)

 

 

 Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem:

(* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat, například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů).

 

  

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

  

…………………………………, dne …………………………………

 


_______________________________________

              Jméno a příjmení spotřebitele

 

 Seznam příloh:

1. Faktura za objednané zboží č. ……………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………

 

 _________________________________________________________________________________________

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem (výpis z účtu apod.)

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

0 produktů k porovnání PorovnáváníZobrazit porovnávání